Hvilken temperatur skal planterne have om vinteren?

Hvilken temperatur skal planterne have om vinteren?

Hvilken temperatur skal planterne have om vinteren?

Planten opnår typisk den bedste vækst ved at have en dagtemperatur imellem 20 - 29°c og en nattemperatur imellem 20 - 26°c. Når temperaturen falder til 15°c og derunder, har væksten en tendens til at aftage meget. Falder temperaturen til helt under frysepunktet, er det sandsynligt at planten vil dø.

Er temperaturen for lav ved planterne?

Oplever du om vinteren at temperaturen bliver lav særligt om natten, kan det være en god idé at indstille lyset til primært at være tændt om natten, da lyset vil hjælpe til med at hæve temperaturen i rummet. Med en Elektrisk timer kan du let indstille dit lys til automatisk at tænde og slukke på de ønskede tidspunkter.

Er temperaturen alt for lav, kan du opsætte en varmeblæser sammen med en Temperatur controller, som sørger for at varmeblæseren automatisk tænder og slukker for at opretholde den ønskede temperatur.